日本国法務省告示校

 • 学校案内
 • 募集要項
 • キャンパス
 • カリキュラム
 • 日本での生活について
 • 関連リンク
 • 周辺情報
 • 学校案内
 • 募集要項
 • カリキュラム
 • 日本での生活について
 • 関連リンク
カリキュラムタイトル

Khoá học

Tên khoá học Thời kỳ nhập học Tổng giờ học
Kho học 2 năm á Tháng 4 1600 giờ (80 tuần)
Khoá học 1 năm 6 tháng Tháng 10 1200 giờ (60 tuần )

Thời gian học

Buổi sáng 08:30~12:00 4 tiếng
Buổi chiều 13:00~16:30 4 tiếng

Ngày nghỉ

Thứ 7 , chủ nhật ngày lễ tết theo quy định của pháp luật.

Nghỉ hè 20 ngày
Nghỉ thu 14 ngày
Nghỉ đông 14 ngày
Nghỉ xuân 14 ngày

Chương trình giảng dạy

Đối với du học sinh nhập học 4(khoá học 2 năm ,học lên đại học )

Mục tiêu cần đạt:trường đại học quốc gia .Trường đại học tư nhân nổi tiếng、cao học .Cần đạt kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1.

Đối với học sinh nhập học tháng 10(khoá học 1 năm 6 tháng )

Mục tiêu cần đạt:Đại học tư nhân, cao học, trung cấp.Cần đạt kỳ thi năng lực tiếng Nhật N2.
(「khoá học 2 năm học lên đại học」、「khoá học 1năm 6 tháng lên đại học 」Cả hai cùng thi tuyển để xếp lớp học)

Cấp độ Cấp độ Số giờ
học
Nội dung bài giảng (tham khảo)
1 Sơ cấp 1 10 200 Phát âm và kí tự văn bản,hội thoại căn bản,đọc hiểu,nghe hiểu、Học được sơ cấp giữa kì,làm quen với cấu trúc ngữ pháp đơn giản và cách phát âm,có thể hỏi và trả lời những câu đơn giản.
2 Sơ cấp 2 10 200

Học được mẫu câu và từ vựng,hội thoại,nghe hiểu,đọc

 hiểu.Có thể nghe và đọc hiểu những thông tin quan trọng.
3 Trung cấp1 10 200 Học N3, tăng cường từ vựng và 4 kỹ năng,nghe nói đọc viết.Luyện thi năng lưc tiếng Nhật. ( mục đích N3 ).
4 Trung cấp2 10 200

Học N2/3、tăng cường vốn từ vựng、lấy đọc hiểu làm
trungtâmtăng cường 4 kỹ năng( nghe, nói, đọc, viết).
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật,hướng dẫn ôn tập thi、có thể
đọcđoạn văn có tính lý luận.Có thể nói đựơc ý kiến của

 mình.
5 Trung cấp cao 1 10 200

Học N1,tăng cường vồn từ vựng,bài luận ngắn,lấy đọc hiểu làm trung tâm tăng cường 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật.(hướng daanx ôn tập thi vào cao đẳng đại học). Hướng dẫn phỏng vấn , có thể truyền đạt rõ rang ý kiến của mình .
6 Trung cấp cao 2 10 200

Học N1,tăng cường vồn từ vựng,bài luận ngắn,lấy đọc hiểu làm trung tâm tăng cường 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật.(hướng daanx ôn tập thi vào cao đẳng đại học). Hướng dẫn phỏng vấn , có thể truyền đạt rõ rang ý kiến của mình .
7 Cao cấp 1 10 200 Tin tức thời sự trên báo, tiểu thuyết,bài luận văn ngắn.Kỳ thi năng  lực tiếng Nhật. Hướng dẫn thi vào cao đẳng đại học ) . Muc tiêu N1. Có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Nhật.
8 Cao cấp 2 10 200 Phát biểu sự nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu, thảo luận, nghiên cứu khoa học kỹ thuật..vv. Có thể đáp ứng với các bài giảng đại học và cao học .

Top of Page